Przejdź do treści
Nagłówek zielony
Jesteś na: Strona główna Konsultacje społeczne
Razem zaplanujmy tereny rekreacyjno - wypoczynkowe
Artybut Wartość
Tytuł: Razem zaplanujmy tereny rekreacyjno - wypoczynkowe
Opis przedmiotu konsultacji:

Zarządzenie Nr 1089/VI/2021 r.
Burmistrza Gołdapi
z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Gołdap w celu zebrania opinii
i propozycji dotyczących konsultowanego terenu i przygotowania projektu Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego nad rzeką Gołdapą między ulicami: Generała Sikorskiego, Różaną i Lipową.


Film pokazujący stan obecny terenu 'Szpitalówy' i terenów sąsiadujących powiązanych z konsultowanym terenem:

https://drive.google.com/file/d/16DVTRYmRVBOjGUmOnB2dEGRwdSMtpHCv/view


Metoda: Badanie ankietowe
Kategoria: Inwestycje
Data od: 19-06-2021
Data do: 20-07-2021
Inicjator konsultacji: Urząd Miejski w Gołdapi
Wygeneruj plik PDF Generuj plik PDF
ORTOFOTOMAPA SZPITALÓWA.jpg ORTOFOTOMAPA SZPITALÓWA.jpg
MAPA SZPITALÓWA.jpg MAPA SZPITALÓWA.jpg
Skomentuj ogłoszenie

Standardowy komentarz


Kontakt w sprawie konsultacji Razem zaplanujmy tereny rekreacyjno - wypoczynkowe