Przejdź do treści
Nagłówek zielony
Jesteś na: Strona główna Konsultacje społeczne
Zarządzenie Nr 1071/V/2021 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Artybut Wartość
Tytuł: Zarządzenie Nr 1071/V/2021 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Opis przedmiotu konsultacji:
Szanowni Mieszkańcy
 
Gmina Gołdap prowadzi konsultacje społeczne w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gołdap (na podstawie uchwały Nr XXXIII/271/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 lutego 2021 r.)
Burmistrz Gołdapi zaprasza Mieszkańców miasta i gminy Gołdap, użytkowników nieruchomości położonych na jej obszarze do uczestnictwa w pracach projektowych nad tworzonym dokumentem.
Jednym z elementów konsultacji jest specjalna ankieta i wniosek. Zapraszamy do ich wypełnienia.
Za pomocą ankiety można wyrazić własne sugestie dotyczące kierunków zagospodarowania przestrzennego naszego miasta i gminy Gołdap. Wyniki badania będą wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji planistycznych na etapie prac.
 
 
Metoda: Badanie ankietowe
Kategoria: Planowanie przestrzenne
Data od: 06-06-2021
Data do: 21-06-2021
Inicjator konsultacji: Urząd Miejski w Gołdapi
Wygeneruj plik PDF Generuj plik PDF
Skomentuj ogłoszenie

Standardowy komentarz


Kontakt w sprawie konsultacji Zarządzenie Nr 1071/V/2021 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych